DNS träning

DNS träningsmetoden är uppbyggt på att människans muskulära stabilitet är medfödd. DNS träning utgår utifrån att vi människor går ifrån att vara reflexstyrda till felprogrammerade. För att undvika felprogrammering kan vi utföra DNS träning.

Alla människors rörelser sker per automatik: från att vi ligger ner till att krypa, sitta, stå, gå och springa. Det vore bra om vi kunde behålla dessa rörelser under hela livet. Av flera orsaker förlorar vi ibland en korrekt stabilisering. Jag använder mig främst av DNS träning under en rehabiliteringsfas. Under DNS träning ligger fokus på att bibehålla en lugn och korrekt andning och att behålla ett IAP (Intra Abdominalt Tryck). Om du inte andas korrekt tappar du den stabilitet som krävs för en funktionell övning. För att få full respons av DNS träningen måste du börja med långsamma övningar som sedan kan utvecklas i svårighetsgrad. Jag erbjuder även 3D-träning, läs mer om det här.